Vượt qua sự lười biếng

0

Hãy học khi người khác ngủ, lao động khi người khác lười nhác, chuẩn bị khi người khác chơi bời. Và bạn sẽ có giấc mơ khi người khác chỉ ao ước!

Nếu bạn chưa từng cố gắng thì cũng đừng buồn nếu thất bại.

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng