Bệnh tâm thần có làm tăng nguy cơ bạo lực không?

0

Có nhiều người thắc mắc “Bệnh tâm thần có làm tăng nguy cơ bạo lực không?”. Để có câu trả lời hãy tìm hiểu bài viết dưới đây nhé.

Đối với cộng đồng họ thường đánh đồng giữa bạo lực và bệnh nhân bị tâm thần. Cảm nhận của cộng đồng đối với mỗi liên hệ giữa bạo lực và bệnh tâm thần tập trung vào sự sỉ nhục, phân biệt đối xử hơn là tìm hiểu sự thật về vấn đề này.

Nếu như một tên cướp có tiền sử mắc bệnh tâm thần hoang tưởng thì mọi người sẽ tập trung đến yếu tố đã từng mắc bệnh tâm thần hơn là quan tâm đến mục đích cướp đồ của hắn. Và sau những thông tin như vậy, cộng đồng lại càng có ý muốn gia tăng khoảng cách với người bị tâm thần hơn.

Bệnh tâm thần có làm tăng nguy cơ bạo lực không? 1

Vấn đề bệnh tâm thần có làm tăng nguy cơ bạo lực không chính là vấn đề đang còn gây ra nhiều tranh cãi và được các nhà khoa học tập trung nghiên cứu. Trong những năm gần đây, quan điểm rằng người mắc bệnh tâm thần không bạo lực hơn những người mắc bệnh tâm thần đang nhận được nhiều sự ủng hộ từ nhiều những nhà nghiên cứu khoa học khác. Tội ác và bạo lực ở người bệnh tâm thần có cùng chung các yếu tố sinh tội ác được nghĩ là quyết định tội ác và bạo lực trong bất kỳ người nào: các yếu tố như giới, tuổi, nghèo đói, hoặc lạm dụng chất. Bất kỳ sự gia tăng  về tỉ lệ tội ác hoặc tội phạm trong các nhóm mẫu người bệnh tâm thần được gán vào sự quá mức của các yếu tố này. Khi chúng được kiểm soát về thống kê, các tỉ lệ thường cân bằng.

Tuy nhiên, dù các yếu tố nguy cơ chính đối với bạo lực còn lại như trẻ tuổi, nam,  độc thân, hoặc tình trạng kinh tế xã hội thấp, vài nghiên cứu mới đây  báo cáo có mối liên quan nhỏ giữa bệnh tâm thần và bạo lực, ngay cả khi các yếu tố này được kiểm soát.

Vậy điều chúng ta rút ra được là gì?

Thứ nhất, rối loạn tâm thần không phải là nguyên nhân cần cũng không phải nguyên nhân đủ của bạo lực. Các yếu tố quyết định chính của bạo lực là các yếu tố dân số xã hội và kinh tế xã hội như trẻ tuổi, nam, và tình trạng kinh tế xã hội thấp.

Thứ hai, không nghi ngờ gì về việc chính cộng đồng là khởi nguồn và làm bùng phát quan điểm bạo lực gắn liền với bệnh tâm thần, cũng như nguy cơ cá nhân riêng của họ do bệnh tâm thần nặng. Và chúng ta cũng phải hiểu rằng một số người mắc bệnh tâm thần cũng chính là nạn nhân của bạo lực, điều đó khiến cho họ có khuynh hướng bạo lực như bao người bị ảnh hưởng của bạo lực khác.

Bệnh tâm thần có làm tăng nguy cơ bạo lực không? 2

Thứ ba, lạm dụng chất là một yếu tố quyết định chính của bạo lực và điều này là đúng bất kể khi nó xảy ra trong bối cảnh của một bệnh tâm thần đồng thời hay là không. Những người có rối loạn lạm dụng chất là yếu tố đóng góp chính vào bạo lực cộng đồng, có lẽ khoảng 1/3 hành vi bạo lực tự khai báo, và khoảng bảy trong 10 tội ác bạo lực trong số những người phạn tội có rối loạn tâm thần.

Cuối cùng, quá nhiều nghiên cứu trước đây tập trung vào người bệnh tâm thần, hơn là bản chất đan xen xã hội mà dẫn đến bạo lực. Như vậy, chúng ta hiểu biết ít hơn điều chúng ta lẽ ra phải biết về bản chất của mối liên hệ này và các yếu tố quyết định bối cảnh của bạo lực, và còn ít hơn nữa về những cơ hội để phòng ngừa tiên phát. Còn nữa, y văn hiện tại ủng hộ sự nhận diện sớm và điều trị các rối loạn lạm dụng chất, và chú ý nhiều đến chẩn đoán và quản lý các rối loạn lạm dụng chất đồng thời trong người bệnh tâm thần nặng cũng như các chiến lược phòng ngừa bạo lực khả thi.

Xem thêm :

Bệnh tâm thần có làm tăng nguy cơ bạo lực không?
Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng