Browsing: Blog

Bác sĩ Tâm “vác tù và hàng tổng”

Ở cái xã đội hiện đại, mấy ai may mắn được học tập trong một ngôi trường danh giá của cả nước về ngành Y, ra trường được công tác tại những bệnh viện lớn, sự nghiệp cứ thế mà…