MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG CỦA DỊCH THUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN CỦA ĐẤT NƯỚC

0

MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG CỦA DỊCH THUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN CỦA ĐẤT NƯỚC

Hiện nay, nền kinh tế ngày càng phát triển, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa được đẩy mạnh, nước ta đi đến việc mở cửa, hội nhập với các nước bạn trên trường quốc tế.

Khi hội nhập thì việc giao lưu, du nhập văn hóa, phong tục, khoa học, ngôn ngữ bên ngoài là điều không tránh khỏi. Đó là điều rất cần thiết cho sự phát triển toàn diện của nền kinh tế đất nước, cũng như hiểu biết của chính chúng ta. Để có thể hiểu và tiếp thu được tất cả vốn quý đến từ nước bạn, trước tiên chúng ta phải hiểu được chúng. Mà muốn hiểu được thì không thể không có dịch thuật. Như vậy, chúng ta thấy đươc mức độ quan trọng của dịch thuật và sự cần thiết của dịch thuật với sự phát triển của đất nước. Đặc biệt trong nền kinh tế mở cửa hiện nay, dịch thuật lại càng trở lên quan trọng và không thể thiếu.

Dịch thuật là thuật ngữ dùng để chỉ việc chuyển đổi từ ngôn ngữ này sang một loại ngôn ngữ khác mà vẫn đảm bảo đầy đủ nọi dung truyền đạt, bao gồm biên dịch ( dịch văn bản, dịch dưới dạng chữ viết) và phiên dịch ( dịch nói, diễn đạt lại lời nói của một người bằng một loại ngôn ngữ khác). Trong những hoàn cảnh, ngữ cảnh khác nhau thì cả biên dịch và phiên dịch đều rất quan trọng và cần thiết đối với cuộc sống. Với sự phát triển như hiện nay, chúng ta không thể phủ nhận mức dộ quan trọng của dịch thuật đối với xã hội cũng như nền kinh tế của đất nước. Trong mọi lĩnh vực như tài chính, y tế, giáo dục, khoa học…dịch thuật đều có một tầm quan trọng nhất định. Thử hỏi, trong quá trình chuyển giao công nghệ, tiếp thu các tinh hoa từ nước bạn, không có dịch thuật thì làm sao ta có thể hiểu một cách cặn cẽ, triệt để nhất để áp dụng lại các thành tựu đó cho sự phát triển của nước nhà. Khi tham dự một hội thảo, một chương trình nói chuyện của các chuyên gia đến từ nước ngoài, nếu không có người phiên dịch hỗ trợ thì mọi người sẽ không thể nắm bắt và hiểu được những nội dung quan trọng, cần thiết mà người nói muốn truyền tải đến người nghe. Hay một tác phẩm văn học kinh điển, các tài liệu khoa học quý giá bạn rất muốn đọc nhưng nó lại được viết bằng một loại ngôn ngữ xa lạ, muốn hiểu được chúng, ta cần phải có chuyên gia biên dịch lại theo ngôn ngữ phổ biến mà chúng ta có thể đọc và hiểu được. Sự cần thiết và mức độ quan trọng của dịch thuật là điều không thể thay đổi. Đối với các doanh nghiệp, những người chinh chiến trực tiếp trên thị trường quốc tế thì dịch thuật là điều không thể thiếu. Để giải quyết được các vấn đề thường mắc phải trong giao tiếp, trong hợp đồng với các đối tác, bạn bè quốc tế thì dịch thuật là vô cùng quan trọng để hai bên hiểu rõ nhau và đi đến hợp tác lâu dài. Hay ngay trong nội bộ công ty, khi các quy trình kĩ thuật đều được viết bằng một loại ngôn ngữ khác không phải tiếng Việt, mà không phải nhân viên nào cũng có thể hiểu ta cũng cần đến dịch thuật. Ngay cả trong cuộc thường ngày, những người bình thường hay nhân viên văn phòng, thậm chí học sinh, sinh viên những người không ngừng học hỏi, tìm tòi để tiếp thu tinh hoa nhân loại thì dịch thuật là vô cùng quan trọng, đặc biệt là trong nền kinh tế hội nhập như hiện nay.

Tuy nhiên, hiện nay bên cạch những trung tâm dịch thuật uy tín vẫn tồn tại một số thành phần ham lợi ích đưa đến những bài dịch thuật kém chất lượng, không truyền tải đầy đủ nội dung hay truyền đạt sai lệch với nôi dung gốc. Điều đó dẫn đến việc hiểu không chính xác, không đầy đủ cho người dùng. Bởi vậy chúng ta cần xác định mức độ quan trọng của dịch thuật và lựa chọn cho mình được một nơi dịch thuật uy tín., để có được những bài dịch chất lượng nhất, truyền tải đầy đủ nội dung nhất, đảm bảo cho sự phát triển toàn diện. Muốn phát triển thì cần phải học hỏi, muốn học hỏi thì cần phải hiểu, mà muốn hiểu được thì cần phải có dịch thuật.

 

 

 

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng