Lá bài tiên tri nào dự đoán chiều cao của bé

0

Mẹ có thể không biết trong tương lai, bé yêu của mình sẽ làm công việc gì, thành công ra sao hay có cuộc sống như thế nào, nhưng mẹ lại hoàn toàn có thể dự đoán chiều cao chuẩn của trẻ trong tương lai.

Trong quyển “Kinh tế học & Giới tính”, tác giả Steve E. Landsburg cho rằng: chiều cao tỷ lệ thuận với thành công của con người. Việc đoán trước chiều cao của con khi trưởng thành sẽ giúp mẹ có cơ sở xây dựng cho con một kế hoạch phát triển phù hợp, để con lớn khôn cùng ưu thế vượt trội về tầm vóc.

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng