Muốn làm mẹ

0

Ngày xưa còn bé

con hay bảo mẹ

cho con chui khẽ

vào bụng mẹ nhe

để ra lần nữa

thành em mẹ bồng

  

Nay ra người lớn

tay bồng tay bế

chén cơm chan vội

đầu gội lấm sương

áo quần chán chường

chân vấp lấy tay

ngày quay quần quật

đêm tỏ mắt quầng

chỉ lo con nhỏ

chẳng đủ sữa thơm

chưa căng đủ giấc

giật mình khóc thét

lại sợ ốm đau

mẹ nhỡ nhanh nhảu

thu vén việc nhà

xẩy ra con té

u đầu mẹ đau

 

Ngày xưa còn bé

con hay thỏ thẻ

làm mẹ sướng ghê

được thành người lớn

dạy trẻ, trẻ nghe

mà nay người lớn

mới thấy cực ghê

cực đến phát khóc

cực bỗng bật cười

thành ra làm người

khổ ai mấy đời

chi bằng làm mẹ

có con đời cười.

Hồ Thị Hồng Tâm

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng