Khi nào má hết khổ má ơi….

0

Ngày má sinh ra má đã vương số khổ.

Ngoại đi tù má lưu lạc đó đây

Chị cả em thơ rong ruổi khắp nẻo đường

Bao khổ nhọc đều qua tay má cả

Khắp bốn phương má đều coi là nhà

Chân má bước đã hàng trăm cây số

Tuổi mười hai mà má sao quá khổ

Đoàn tụ rồi có đỡ khổ mẹ ơi?

Gỉai phóng rồi sao vẫn khổ người ơi

Ăn chưa đủ no mặc còn chưa đủ ấm

Tuổi trăng tròn má yên bề gia thất

Để cùng ba xây mái ấm yêu thương

Quê má nghèo quê ba chẳng khá hơn

Lúc khó khăn chẳng được ai giúp đỡ

Chị hai chị ba ấy còn bỡ ngỡ

Vô âu vô lo đâu biết nỗi lòng người.

Sau này rồi kinh tế cũng khá hơn

Ba đi công trình má vẫn đi bươn chải

Làm đường bốc vác đắng cay từng trải

Để nuôi con và hai chị từng ngày.

Đã ngũ tuần sao vẫn khổ má ơi

Con lớn khôn chị yên bề gia thất

Con mong má cùng ba luôn khỏe mạnh

Cùng chị cùng con vui những tháng ngày.

 

 

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng