Nhớ mẹ

0

Hôm nay một mình trong phòng

Bỗng dưng thấy nhớ trong lòng mẹ ơi

Giờ này mẹ có nghỉ ngơi

Sau buổi làm việc cho vơi nhọc nhằn

 

Con thương mẹ lắm mẹ ơi

Tần tảo nuôi con một đời lớn khôn

Dù lớn con vẫn nhớ lời

Chỉ bảo dạy dỗ cho vơi nỗi lòng

Dù lớn con đi khắp nơi

Vẫn luôn nhớ mẹ cho vơi muộn phiền

Hàng ngày con đứng mỗi chiều 

Ngóng quê xa nhớ mẹ nhiều, mẹ ơi! 

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng