Nghĩ về Mẹ

0

Giấu không nổi gánh cơ hàn

 

Mẹ tôi vất vả, gian nan cả đời

 

Nhặt từng một hạt cơm rơi

 

Chắt chiu, nhặt nhạnh tứ thời áo nâu.

 

 

 

Tuổi thơ tôi biết gì đâu

 

Mẹ tôi lặn lội dãi dầu gió sương

 

Tôi giờ nên sắc, nên hương

 

Vượt qua nghèo khó, trọn đường công danh

 

Mẹ thì về phía trời xanh

 

Bao nhiêu phúc lộc để giành đời sau

 

Hỡi ơi! Phú quý, sang giàu

 

Nghĩ về đời mẹ, ruột đau chín chiều.

 

 

 

Cậy tiền, thỏa sức ăn tiêu

 

cậy bề danh lợi, làm điều nhiễu nhương

 

Lòng mong trong cõi vô thường

 

Quyền ăng cũng lụi, đế vương cũng tàn.

 

 

 

Hãy làm một đứa con ngoan

 

Chữ Tâm, chữ Đức – Nén vàng Mẹ cho …

 

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng