Mẹ và mùa thu

0

Mẹ sinh ra vào chiều thu lá đổ

Khóc vỡ òa trong cơn gió hiu hiu

Mẹ bảo rằng hôm ấy nắng không nhiều

Như báo trước cuộc đời người quạnh vắng

 

Bốn mặt con một tay người nuôi nấng

Phiên chợ buồn mẹ dãi nắng dầm mưa

Mẹ dặn chúng con học mấy cũng không thừa

Lên mỗi lớp mẹ thêm phần vất vả…

Rồi năm tháng cũng qua đi hối hả

Những đưa con như chim nhỏ háo bay

Mẹ dặn dò gói vội vào vạt áo

Trái tim reo lời mẹ rớt nơi nào…

 

Mùa thu về từng đám lá xôn xao

Vẫn thói quen xưa mẹ ngồi bên bậc cửa

Nhịp sống nhanh con làm sao nhớ nữa

Mùa thu này sao vạt nắng buồn hiu?

 

 

 

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng