Nghĩ về mẹ

0

Ngõ hẻm vắng mẹ về khi chiều xuống

Góc hẻm tối xóm nghèo, nghĩ mà thương

Đời công nhân gầy mòn theo năm tháng

  

Giấc mơ buồn lấm cả mái tóc sương

Mẹ vì con nào quản bao khó nhọc

Không quản chi chuyện một nắng hai sương

Chỉ cần có con luôn luôn bên mẹ

Là tim mẹ cháy lên những tình thương

Mẹ ơi con nào biết nói gì hơn

Ngoài những sáo rỗng vấn vương nơi câu chữ

Ơn này dù trả biết làm sao xiết trả

Công ơn mẹ dãi dầu nuôi nấng tháng năm qua

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng