Status gửi chị đi học xa

0

Hôm nay đi cắt ngải cứu phụ mẹ đi chợ, cắt vào tay đau lắm nhưng không đau bằng mẹ . Tay mẹ chai hết rồi bị cắt vào tay hôm nay không đau bằng nỗi đau mà khi thấy mẹ lao động mà không giúp được .

 

Xin lỗi mẹ nhiều! Con yêu mẹ ! 

Gửi chị đi học xa, em ở nhà ngoan lắm hôm nay em cát hộ mẹ ngải cứu đấy có ngoan không ? Từ ngày chị đi em tự học tiếng anh khá lên nhiều, cắt ngải cứu dễ vào tay thế mà ngày xưa chị toàn giúp mẹ hôm nào cũng chảy máu , thương chị nhiều ! 

Ông mặt trời chỉ có một mà thôi ,và mẹ em chỉ có một trên đời. 

Nhớ chị! yêu mẹ chị nhiều!

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng