Có duyên không phận

0

“Tôi đã đi lướt qua rất nhiều duyên phận, và tất thảy những duyên phận vốn có cũng lần lượt biến mất. Không phải vì tôi không hiểu rằng phải trân trọng, mà có những duyên phận đã được định sẵn ngắn dài. Khi đến như sương, khi như sét, không níu kéo được, rốt cuộc cũng là vẻ đẹp tồn tại trong sát na mà thôi…”

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng